Katello-nightly-rpm-pipeline 544 failed

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/544/

this has been resolved