Katello-nightly-rpm-pipeline 545 failed


#1

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/545/


#2

this has been resolved