Katello-nightly-rpm-pipeline 559 failed


#1

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/559/


#2

Fixed via Katello-nightly-rpm-pipeline 558 failed