Katello-nightly-rpm-pipeline 645 failed


#1

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/645/


#2

Solved