Katello-nightly-rpm-pipeline 2029 failed

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/2029/

foreman-pipeline-katello-rpm-nightly (failed) (remote job)