Katello-nightly-rpm-pipeline 503 failed

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/503/

This is the same as 501 and 502.