Katello-nightly-rpm-pipeline 534 failed

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/534/

Various fixes have solved this.