Katello-nightly-rpm-pipeline 546 failed

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/546/

this has been resolved