Katello-nightly-rpm-pipeline 549 failed

Katello nightly pipeline failed:

https://ci.theforeman.org/job/katello-nightly-rpm-pipeline/549/

seems to be resolved in build 550.